Musik & ...

Musik & ...

                  yderligere information

Klik på bogtitlerne nedenfor for at læse mere om forfatterne og find uddybende materiale på bøgernes ressource-sider.


For at aflaste bøgerne i serien MUSIK&... for et tungt noteapparat har vi til hver bog knyttet en såkaldt ressourceside.

Ressourcesiden er dynamisk. Man skal altså ikke forvente, at den er færdigredigeret, når bogen udkommer, men vil blive suppleret løbende i takt med at bogens emne udvikler sig, læsernes reaktioner indløber og nyt kommer til. – Det indebærer således, at reaktioner på bogen fra læsere, anmeldere etc. vil kunne finde vej til ressourcesiden, som på den måde vil indgå i den løbende udvikling af det pågældende emne.


Jens Henrik Koudal

Musik & nationalitet – om nationalhymner


Henning Kirk

Musik & alder – om musik og sang gennem livet


Finn Gravesen

Musik & gåsehud – om tritonus, djævelen i musikken

Musik & ...

         de mange spørgsmål

Musik skal der til – tænk selv!


Hvornår hører du musik – og hvorfor?

Hvad koster din musik?

Hvorfor synger landsholdet før kampen?

Hører du anden musik end din mor? ...


Vi kan blive ved. For der er musik overalt omkring os – på godt og ondt. 

Den kommer af sig selv, og for ikke at blive rendt over ende af den, er det en god idé at stoppe op og mærke efter hvad vi lægger øre og penge til – hvornår, hvordan og hvorfor ...


Nu får du chancen for at blive klogere på alle disse spørgsmål.


I den nye bogserie Musik & ... fra forlaget clemmerdu får du en masse gode og spændende svar.

Musik & nationalitet – om nationalhymner

Af Jens Henrik Koudal


En nationalsang eller -hymne er et stykke musik – med eller uden tekst – der bruges som symbol på en stat. Denne bog handler om, hvordan nationalsange udtrykker kulturel og politisk nationalitet, og hvorfor de spiller en større rolle i vor tid end nogensinde før.

Forfatteren behandler både sangenes tekst og musik. Han besvarer spørgsmål som: Hvordan opstår nationalhymner? Hvordan opretholder nationalsange deres status? Hvad er ’overnationale nationalhymner’?...

Ud over at beskrive og tolke en række nationalhymner rummer bogen historier om de diskussioner om nationalitet, moral og politik, som hymnerne konstant giver anledning til.


Jens Henrik Koudal (f. 1951) er uddannet i musikvidenskab og historie og har virket som seniorforsker ved Dansk Folkemindesamling og Det Kgl. Bibliotek. Han har forsket og formidlet inden for emner fra musikkens social- og kulturhistorie, folkemusik samt musik og nationalisme. Fik i 2010 Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkulturs forskningspris for sit forfatterskab om folkeligt musikliv i Danmark. 

Har blandt andet publiceret bøgerne Musik og danskhed (red., 2005), Det ombejlede folk (red. s.m. Palle O. Christiansen, 2007), Skæbnesymfoni og krokodillepolka (2016) og For borgere og bønder. Stadsmusikantvæsenet i Danmark ca. 1660-1800 (2000) – engelsk udgave: For Town and Country: The Civic Music System in Denmark (2019).

BOGENS RESSOURCE-SIDE


Vil du gerne vide endnu mere om dette emne, så finder du forfatterens kilder samt forslag til yderligere læsning ved at klikke her.

Musik & alder – om musik og sang gennem livet

Af Henning Kirk


Med udgangspunkt i sin kærlighed til barndommens godnatsang Solen er så rød, Mor fortæller bogens forfatter om, hvordan sange og musik følger os gennem livet. Han kombinerer det private med sin professionelle viden om hjerne og aldring. Om hvordan musikken former og styrker den aldrende hjerne, og han fortæller om, hvordan og hvorfor musikere på 90-100 år kan blive ved med at være musikalsk aktive.

Forfatteren har også et bud på, hvordan musikken kan aktivere sproget hos ellers sprogløse demenslidende – og giver eksempler på det magiske samspil mellem de tre elementer i hjernens ‘musiske trekant’: motorik, emotion og kognition.


Henning Kirk (f.  1947), speciallæge (samfundsmedicin), dr.med., tidligere leder af Gerontologisk Institut og formand for Forfatterforeningens seniorgruppe. Har arbejdet med forskning og formidling inden for emnerne aldring, hjerne og sundhed og skrevet disputatsen Da alderen blev en diagnose (1995) samt en række bøger om aldring og hjerne, senest Godt nyt om gamle hjerner (2020). Har endvidere skrevet erindringsbogen 7 sind (2015).

Musik & gåsehud – om tritonus, djævelen i musikken

Af Finn Gravesen


Vi er kommet til det der gode sted i musikken – og så mærker vi det: vi får gåsehud, fordi det er så dejligt, spændende, forløsende. En melodistump, en klang, et instrument … Men hvad er det, der sker? Med musikken og med os?

Bogen søger efter svar. Og det finurlige fænomen ’tritonus’ trænger sig på – denne særlige frase eller klang, som har spillet en dramatisk rolle i musikken siden Middelalderen, hvor kirken ligefrem forbød den og kaldte den diabolus in musica – djævelen i musikken!

Tritonus dukker ofte op, hvor der sker noget dramatisk, følelsesfuldt, lækkert ... i jazz, klassisk, rock, salmer … og vi møder den også i litteraturen.


Finn Gravesen (f. 1943) - cand.mag., redaktør. Har med musikhistorie som område arbejdet på gymnasium, universitet, lærerhøjskole, radio, TV og presse. 

Har skrevet, redigeret, udgivet eller medvirket i bl.a. bøgerne Musik og Samfund (1977), Gyldendals Musikhistorie (1982), Musikken har ordet (1993), Alle tiders musik (1987), Gads Musikleksikon (2003), Hvem ejer musikken (2006), Grand Prix Sangbogen (2014), Historien om vor tids musik (2009), Den sky romantiker – komponisten Kai Normann Andersen (2016), Efterklang – erindringer fra mit liv som musiker og komponist (2019).

Er redaktør ved skriftserien Musik & … (2023-) og partner i forlaget clemmerdu.